Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 72/2019/G-11/OZ-ZOA/D dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa - w roku 2019”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 13493,61 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 100 % - kwota 6746,80 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, z kolei kwota 6746,81 zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 20,62 Mg.

            Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się we wrześniu br. W projekcie wzięło udział 12 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy.

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-10-2019 15:05
Przewiń do góry