Rekrutacja dzieci do nowego żłobka w Żelaznej

Od 15 października rozpoczynamy rekrutację dzieci do nowo otwieranego Publicznego Żłobka w Żelaznej przy
ul. Opolskiej 37. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wniosku: (poniżej) i złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa
w biurze podawczym (pok. nr 1) w terminie
od 15 do 31 października 2019 r.

Pierwszeństwo w przyjęcia do Żłobka mają:

  • dzieci z Gminy Dąbrowa;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • dzieci, wobec których rodzeństwa orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych;
  • dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
  • dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku określa uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej: http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/download/attachment/50/uchwalaxi891920190829-du.pdf

Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 stycznia 2020 r. zostanie ogłoszona najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Szczegóły w sprawie rekrutacji udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie tel. 77/4641073 lub 77/4641010 w. 215

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ŻELAZNEJ

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 08-10-2019 09:48
Przewiń do góry