Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego.
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 5. Podział gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady Gminy
 6. Wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 w Gminie Dąbrowie,
 7. Wyrażenie woli udziału Gminy Dąbrowa w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.
 8. Zarządzenie  wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice.
 9. Utworzenie stałych obwodów głosowania, ustalania ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.
 10. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

   PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 25-06-2012 10:48
Przewiń do góry