Atrakcyjne Działki na sprzedaż

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Poz. 1

Chróścina - działka nr 109 o pow. 0,2550 ha z mapy 2,  dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00076644/4  - Cena wywoławcza  - 25.000 zł

Poz. 2

Narok - działka nr 478 o pow.0,6400 ha z mapy 5,  dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00089705/4 - Cena wywoławcza  - 167.500 zł netto

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w 22 czerwca  2012 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.


Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 18 czerwca 2012 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 18 czerwca 2012 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Jest to nieruchomość gruntowa położona w Chróścinie, o regularnym kształcie,w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych. Położona przy drodze gruntowej.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1.8.R – tereny rolne.

Nieruchomość gruntowa położona w Naroku jest  w kształcie prostokąta, przylega niewielką częścią do drogi o nawierzchni asfaltowej, w pozostałej części do drogi o nawierzchni gruntowej. Działka położona na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych   z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i gruntów rolnych. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie : E. W.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 7.4.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Działka znajduje się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.


Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 304.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 06-06-2012 12:07
Przewiń do góry