Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska- Jarek ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1 (biuro podawcze) lub pocztą, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. pozyskiwania środkóww terminie do dnia: 27.08.2019 r. do godz. 10:00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu).

Szczegółowe informacje na: http://www.bip.gminadabrowa.pl

Opublikował(a): 
Data publikacji: 14-08-2019 14:32
Przewiń do góry