Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołebiowska- Jarek ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1  (biuro podawcze) lub pocztą, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji” w terminie do dnia: 22.08.2019 r. do godz. 17:00
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu).
 Szczegóły na : http://www.bip.gminadabrowa.pl

Opublikował(a): 
Data publikacji: 09-08-2019 08:49
Przewiń do góry