Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 pok. 105 (Sekretariat) lub pocztą, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”  w terminie do dnia: 23.08.2019 r. do godz. 13:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu).
Szczegóły na : www.bip.gminadabrowa.pl

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 09-08-2019 08:36
Przewiń do góry