Atrakcyjne działki w Sokolnikach na sprzedaż

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych Sokolnikach obręb Dąbrowa,  dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00072130/0

Poz. 1

Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 51.906 zł brutto

Poz. 2

Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz.3

Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 4

Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 5

Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 50.553 zł brutto

Poz. 6

Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  47.109 zł brutto

Poz.7

Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  52.029 zł brutto

Poz. 8

Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  52.152 zł brutto

Poz. 9

Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 52.152 zł brutto

Poz.10

Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Przetargi odbędą się w dniu  30 maja 2012 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 godz. 930, Poz. 3 godz. 1000, Poz. 4 godz. 1030, Poz. 5 godz. 1100, Poz. 6 godz. 1130, Poz. 7 godz. 1200, Poz. 8 godz. 1230, Poz. 9 godz. 1300, Poz. 10 godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.


Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 25 maja 2012 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 25 maja 2012 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 59/09, 60/09, 65/09, 66/09, 67/09, 120/07, 121/07, 122/07, 123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-04-2012 11:32
Przewiń do góry