Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie rezygnacji radnego Stanisława Królikowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa.
 4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
  4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 5. Informacji z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2011 rok.
 6. Przyjęcie ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowa.
 7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2012.
 8. Zmiana Statutu Gminy Dąbrowa.
 9. Podział Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady Gminy.
 10. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 12. Informacja sołtysa z przebiegu zebrania sprawozdawczego za 2011 r.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-04-2012 08:01
Przewiń do góry