Dotacje unijne dla przedsiębiorców

W kwietniu  2012 r.,Polska Agencja Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, naboru wniosków do Działania 6.1 „Paszport do eksportu".

Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej lub początkujących eksporterów prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – a w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach działania dofinansowaniem mogą zostać objęte dwa typy projektów realizowane w dwóch kolejnych etapach:

  • I etap – usługi doradcze w zakresie przygotowania „Planu Rozwoju Eksportu” dotyczące w szczególności analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy, wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, badania rynków docelowych,
  • II etap – wdrożenie opracowanego w I etapie „Planu Rozwoju Eksportu” w szczególności poprzez udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu w ramach II etapu jest uprzednie przygotowanie Planu w ramach I etapu. Okres przygotowania Planu nie może przekroczyć 6 miesięcy, a wdrożenia 24 miesiące.

Intensywność wsparcia na przygotowanie „Planu Rozwoju Eksportu” nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  dofinansowanie nie może przekroczyć 10 000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Intensywność wsparcia na wdrożenie „Planu Rozwoju Eksportu” nie może przekroczyć 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i 200 000 zł dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Więcej informacji na stronie http://poig.parp.gov.pl/

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 11-04-2012 08:23
Przewiń do góry