Informacja przestrzenna – nowa usługa dla mieszkańców

W celu ułatwienia dostępu do elektronicznych rejestrów oraz usprawnienia procesów inwestycyjnych uruchomiliśmy dla Państwa system informacji przestrzennej Gminy Dąbrowa dostępny na stronie: www. gminadabrowa.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej Gminy Dąbrowa lub na http://dabrowaopolska.e-mapa.net/ .

System informacji przestrzennej skierowany jest do mieszkańców, przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów jak i jednostek administracji publicznej. Zawiera on informacje dotyczące konkretnych działek, ich uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia działek w  dokumentach planistycznych wraz z dostępem do numerów uchwał, pełnych treści uchwał jak również z możliwością wydruku. W systemie można również znaleźć informacje na temat kategorii dróg, nazwy ulic nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym ochroną przyrody, na obszarze zagrożonym powodzią, a także na obszarze objętym formą ochrony zabytków.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 09-07-2019 09:49
Przewiń do góry