Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 pok. 105 (Sekretariat) lub pocztą, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”  w terminie do dnia: 25.07.2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu).
Szczegóły na : www.bip.gminadabrowa.pl

Opublikował(a): 
Data publikacji: 05-07-2019 09:09
Przewiń do góry