Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zostało laureatem VII edycji programu "Razem Możemy Więcej"

Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zostało laureatem VII edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Złożony projekt "Cztery Pory Roku" otrzyma grant w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę altany w Parku w Chróścinie.

Program "Razem Możemy Więcej"  realizowany jest od 2009 roku, a wśród wielu celów tego programu jest m.in. rozwój infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi. Program „Razem Możemy Więcej” jest kontynuacją, realizowanego w latach 2006-2007 programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. W jego ramach o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-03-2012 08:07
Przewiń do góry