Fundusz Sołecki na rok 2013

Rada Gminy Dąbrowa, podobnie jak w minionych 3 latach, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków na realizację Funduszu Sołeckiego na kolejny już rok czyli 2013. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która od momentu wejścia w życie Ustawy o Funduszu Sołeckim  przekazuje  środki do dyspozycji mieszkańców naszych wiosek. Przypominamy, że środki pochodzą z budżetu gminy, ale część z nich w wysokości 30 % może gmina odzyskać z  budżetu państwa. Poprzednie lata pokazały, iż dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji i przeprowadzono wiele remontów np. wybudowano place zabaw, doposażono boiska LZS, wyremontowano przystanki, utworzono miejsca spotkań mieszkańców. Wszystkie przedsięwzięcia dokonane w latach 2010-2011 oraz zaplanowane na 2012 rok z podziałem na poszczególne sołectwa są przedstawione w zakładce Fundusz Sołecki

Do lipca br. gmina, na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim, określi  kwoty przypadające na  poszczególne sołectwa, a  zależne od liczby mieszkańców.  Następnie do września zebrania wiejskie powinny podjąć decyzję na co chcą przeznaczyć swoje fundusze sołeckie. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoim sołtysom propozycji dotyczących zadań do realizacji w ramach funduszu i aktywnego udziału w zebraniach wiejskich.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-03-2012 08:23
Przewiń do góry