Fundusz Sołecki Niewodniki 2019

Na rok 2019,  dla sołectwa Niewodniki, została przyznana kwota w wysokości 22 248,95 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. utrzymanie terenów zielonych
2. wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej
3. wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej
4. remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
5. organizacja imprez i uroczystości wiejskich
6. wykonanie studni przy boisku
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-06-2019 08:18
Przewiń do góry