Interpelacje i zapytania

W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je następnie wójtowi.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy (podstawa prawna : art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Poniżej link :

http://www.bip.gminadabrowa.pl/1490/2478/interpelacje-radnych.html

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry