Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2018

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2018.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja.

RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA ZA ROK 2018

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

Obowiązujące przepisy prawne zawarte w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506)

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 31-05-2019 08:36
Przewiń do góry