Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 22 marca 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2011.
 4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Nadanie nazwy ulicy w Ciepielowicach.
 6. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 8. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 16-03-2012 12:30
Przewiń do góry