Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póżn zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w roku 2019.

PDFZarządzenie nr SEK 0050 38 2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 marca 2019 r w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf (233,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019.pdf (1,18MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (37,50KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 19-03-2019 12:25
Przewiń do góry