Ważna informacja w sprawie dopłat bezpośrednich za 2019 rok.

Tylko do 14 marca 2019 mali rolnicy mogą składać oświadczenie o braku zmian, które jest tożsame ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej.

Oświadczenie składane jest w formie papierowej do Biura Powiatowego ARiMR.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Formularz znajduje się pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2019/Kampania_2019/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2019-13_02_2019_2.pdf

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 07-03-2019 14:09
Przewiń do góry