Wymiana pieców – nabór uzupełniający

INFORMACJA

o naborze uzupełniającym w sprawie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (pieców) w gospodarstwach domowych i wspólnotach mieszkaniowych

nazwa projektu: Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o naborze uzupełniającym dot. wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w ramach pilotażowego programu z udziałem środków z budżetu Gminy Dąbrowa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o składanie deklaracji chęci uczestnictwa w programie w wersji papierowej (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Dąbrowa – pok. 11) w terminie do 5 marca 2019 r. do godziny 15.30 – decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu do Urzędu Gmin Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

W ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego, olejowego, na biomasę, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie nieruchomości (zgodnymi z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska).

W przypadku miejscowości, gdzie jest dostępna sieć gazowa lub będzie realizowana jej rozbudowa, realizowane będą wnioski dot. zakupu pieca gazowego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 464 10 10  w. 111., pok. 11.
 

PDFWNIOSEK_wymiana_pieców_RPO.pdf (25,79KB)
PDF1_Oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_wymiana_pieców_RPO.pdf (18,56KB)
PDF2_Oświadczenie_działalność_gospodarcza_wymiana_pieców_RPO.pdf (19,29KB)
PDF3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_wymiana pieców_RPO.pdf (43,10KB)
 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-02-2019 12:42
Przewiń do góry