Porozumienie "Dąbrowskich Skarbów"

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY” i Uniwersytet Opolski uroczyście podpisali  porozumienie o wzajemnej współpracy. Dokument został podpisany przez Panią Rektor UO prof. Krystynę Czaję oraz Prezesa Stowarzyszenia Łukasza Litwinowicza. Zgodnie z jego treścią strony będą dążyć do współdziałania w zakresie promocji i zachowania zespołu pałacowo-parkowego w Dąbrowie. Jednym z zapisów w dokumencie jest deklaracja Uniwersytetu umożliwiająca członkom Stowarzyszenia korzystanie z zespołu pałacowo-parkowego,  w celach: badawczych, promocyjnych, prowadzenia prac porządkowych, organizacji spotkań i imprez kulturotwórczych (pikniki rycerskie, fotoplenery ze sztuką i muzyką itp.). Uczelnia zgodziła się także udostępniać Stowarzyszeniu, w miarę możliwości, posiadanych materiałów archiwalnych, dotyczących dąbrowskiego zamku. Nawiązana współpraca ma owocować promowaniu tego obiektu wśród mieszkańców naszej gminy i poza jej granicami, a także sprzyjać uchronieniu zamku i parku przed degradacją.

Więcej o „Dąbrowskich Skarbach” można znaleźć na stronie www.dabrowskieskarby.pl

podpisanie1.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-03-2012 13:05
Przewiń do góry