Ogłoszenie wyników w otwartych konkursach ofert w 2019 r.

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wynikach przeprowadzonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2019 r.


Dąbrowa, dnia 13-02-2019 r.

OR.524.1.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonego 8 stycznia 2019 r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia jego realizacji w 2019 r. został:

  • Caritas Diecezji Opolskiej,

           45-010 Opole, ul. Szpitalna 5

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     150 000 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawiona przez ww. organizację spełnia wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy, w związku z powyższym oferta te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek


Dąbrowa, dnia 13-02-2019 r.

OR.524.3.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy, ogłoszonego 8 stycznia 2019 r.

Wykonawcami zadania na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia jego realizacji w 2019 r. zostali:

  • Opolski Klub Taekwon-do,

45-765 Opole ul. Skłodowskiej-Curie 40

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     10 000 zł

  • Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa,

49-120 Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 2C

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     34 000 zł

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie,

           49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     109 000 zł

  • Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34,

45-401 Opole, ul. Krzemieniecka 25/12

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     2 000 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferty przedstawione przez ww. organizacje spełniają wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy, w związku z powyższym oferty te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

                                       

Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 13-02-2019 13:58
Przewiń do góry