Wybory Sołtysa w Lipowej

Wójt Gminy Dąbrowa serdecznie zaprasza mieszkańców Lipowej na ponowne zebranie wyborcze poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 roku o godz. 1730.

Poniżej treść zawiadomień:

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Lipowa

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone  wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 23 lutego 2019 roku o godz. 1730

świetlicy wiejskiej (przy kaplicy) w Lipowej

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

Zebranie Wyborcze  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 08-02-2019 11:02
Przewiń do góry