Stypendium Wójta Gminy Dąbrowa za osiągnięte wyniki sportowe

Stypendium Wójta Gminy Dąbrowa za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium sportowe przyznaje się osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

  • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Dąbrowa,
  • jest mieszkańcem Gminy Dąbrowa,
  • uzyskała wysokie wyniki sportowe w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Dąbrowa są: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, kolarstwo, szachy oraz gimnastyka.

Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) I-X miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich, Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata, klasyfikacji generalnej w zawodach cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy;

2) powołanie do kadry narodowej;

3) I-IV miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie związki sportowe znajdujące się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Wniosek o przyznanie stypendium na rok 2019 za wyniki osiągnięte w roku 2018, należy złożyć  w Urzędzie Gminy Dąbrowa do 31.01.2019r.

Stypendium ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Przyznanie stypendium sportowego może nastąpić na wniosek:

  • klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym zrzeszony jest zawodnik,
  • władz właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego,
  • szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium,
  • pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium,
  • rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium.

Miesięczna wartość stypendium wynosi od 300 zł do 400 zł brutto miesięcznie.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2018 oraz zgodę zawodnika i wnioskodawcy niebędącego jednocześnie zawodnikiem na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z przyznaniem stypendium.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określone zostały w Uchwale Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SEK.0050.4.2019 z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego (1).docx (47,27KB)
DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania stypendium sportowego (1).docx (13,79KB)
 

 

 

     Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-01-2019 11:43
Przewiń do góry