Wybory Sołtysa w Naroku oraz w Karczowie

Przypominamy o nadchodzących wyborach poświęconych wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędą się w dniach 19 stycznia br. o godz. 17:00 w Naroku oraz 20 stycznia br. o godz. 17:00 w Karczowie. Poniżej ogłoszenia.

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM III

Szanowni mieszkańcy sołectwa Narok

Wójt Gminy Dąbrowa  wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok i Prądy serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 19 stycznia 2019 roku o godz. 17:00

świetlicy wiejskiej w Naroku

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

      1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.

       2 .Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

       3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM IV

 

Szanowni mieszkańcy sołectwa Karczów

Wójt Gminy Dąbrowa  wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok i Prądy serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 20 stycznia 2019 roku o godz. 17:00

świetlicy wiejskiej w Karczowie

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

     1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.

     2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

     3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-01-2019 10:06
Przewiń do góry