Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. Uwaga - zmiany!

Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa, pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!),
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
    1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku : 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku : 1 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 1 sierpnia 2019 r. do
31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce informacje publiczne/inne/zwrot podatku akcyzowego jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PDFWzór wniosku akcyza 2019.pdf (871,24KB)
 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 17-01-2019 10:24
Przewiń do góry