Wstępny nabór wniosków na wymianę pieców

Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków na wymianę indywidualnych źródeł ciepła (pieców) w gospodarstwach domowych i wspólnotach mieszkaniowych.

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w ramach pilotażowego programu z udziałem środków z budżetu Gminy Dąbrowa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o składanie deklaracji chęci uczestnictwa w programie (wzór wniosku dostępny w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz na stronie internetowej www.gminadabrowa.pl) w terminie do 31 grudnia 2018 r. Deklaracje pozwolą określić skalę zapotrzebowania na wymianę pieców.

Zadanie planowane jest w latach 2019-2020. W ramach konkursu będzie można ubiegać się o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego lub olejowego, na biomasę (np. pellet), pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie (zgodnymi z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska).

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji. Warunkiem realizacji projektu będzie odpowiednia liczba chętnych oraz otrzymanie przez Gminę Dąbrowa dotacji z pieniędzy unijnych.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, pok. 11.  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 464 10 10  w. 111.

PDFWNIOSEK o wymianę indywidualnego źródła ciepła (28,35KB)
 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 06-12-2018 08:58
Przewiń do góry