Wybory Sołtysa w Lipowej

Wójt Gminy Dąbrowa serdecznie zaprasza mieszkańców Lipowej na ponowne zebranie wyborcze poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018 roku o godz. 15:00.

Poniżej treść zawiadomienia:

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

 

Szanowni mieszkańcy sołectwa Lipowa

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 9 grudnia 2018 roku o godz. 15:00

świetlicy wiejskiej (przy kaplicy) w Lipowej

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

 

Z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 30-11-2018 11:23
Przewiń do góry