Sesja Rady Gminy Dąbrowa

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), z w o ł u j ę  w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, sesję Rady Gminy Dąbrowa

Proponowany porządek obrad:

   1)  Sprawy regulaminowe:

  1.     otwarcie sesji,
  2.     stwierdzenie prawomocności obrad,
  3.     przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

   2)       Wystąpienie Wójta Gminy Dąbrowa.

   3)       Ustalenie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenie ilości osób poszczególnych komisji.

   4)       Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

   5)       Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

   6)       Wyznaczenie przedstawicieli do reprezentowania Gminy Dąbrowa w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.

   7)       Interpelacje radnych.

   8)       Wolne wnioski i zapytania.

 

Dąbrowa, 2018-11-19

BRG.0002.10.2018

 

Przewodniczący Rady

/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 20-11-2018 14:18
Przewiń do góry