Fundusz sołecki - Skarbiszów

Każdego roku gmina Dąbrowa przeznacza ze swojego budżetu pulę środków na fundusz sołecki. To pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Wysokość funduszu oblicza się za pomocą specjalnego wzoru. Jest ona zależna od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. W tym roku gmina Dąbrowa zagwarantowała dla sołectw kwotę 284,5 tys. złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. To właśnie lokalna społeczność wybiera do realizacji zadania, które najlepiej będą jej służyły i są zgodne ze strategią gminy.

Przedstawiamy społeczne przedsięwzięcia, które zaplanowano i zrealizowano (część inicjatyw jeszcze czeka na realizację) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Skarbiszów
Sołectwu przyznano kwotę w wysokości 18.722,36 złotych.
Zaplanowane przedsięwzięcia:
- organizacja imprez i uroczystości wiejskich,
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
- utrzymanie terenów zielonych.

fot. Sołectwo Skarbiszów

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 29-10-2018 11:27
Przewiń do góry