Fundusz sołecki - Żelazna

Każdego roku gmina Dąbrowa przeznacza ze swojego budżetu pulę środków na fundusz sołecki. To pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Wysokość funduszu oblicza się za pomocą specjalnego wzoru. Jest ona zależna od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. W tym roku gmina Dąbrowa zagwarantowała dla sołectw kwotę 284,5 tys. złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. To właśnie lokalna społeczność wybiera do realizacji zadania, które najlepiej będą jej służyły i są zgodne ze strategią gminy.

Przedstawiamy społeczne przedsięwzięcia, które zaplanowano i zrealizowano (część inicjatyw jeszcze czeka na realizację) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Żelazna
Sołectwu przyznano kwotę w wysokości 25.829,35 złotych.
Zaplanowane przedsięwzięcia:
- zakup i montaż urządzeń siłowych,
- utrzymanie zieleni,
- organizacja imprez i uroczystości wiejskich,
- budowa altany na placu zabaw.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 10-10-2018 13:09
Przewiń do góry