Uzyskane dofinansowanie na usuwanie azbestu

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 48/2018/G-11/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 433,88 zł. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 6 318,79 zł. Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 9,74 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się we wrześniu br. W projekcie wzięło udział 9 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od mieszkańców będą znane na początku 2019 r.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 04-10-2018 17:01
Przewiń do góry