Fundusz sołecki - Narok

Każdego roku gmina Dąbrowa przeznacza ze swojego budżetu pulę środków na fundusz sołecki. To pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Wysokość funduszu oblicza się za pomocą specjalnego wzoru. Jest ona zależna od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. W tym roku gmina Dąbrowa zagwarantowała dla sołectw kwotę 284,5 tys. złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. To właśnie lokalna społeczność wybiera do realizacji zadania, które najlepiej będą jej służyły i są zgodne ze strategią gminy.

Przedstawiamy społeczne przedsięwzięcia, które zaplanowano i zrealizowano (część inicjatyw jeszcze czeka na realizację) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Narok
Sołectwu przyznano kwotę w wysokości 31.026,51 złotych.
Zaplanowane przedsięwzięcia:
- utrzymanie terenów zielonych,
- organizacja imprez i uroczystości wiejskich, 
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
- budowa miejsc postojowych,
- doposażenie placu zabaw.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 03-10-2018 12:07
Przewiń do góry