Wybory Sołtysa i Fundusz Sołecki w Lipowej

Wójt Gminy Dąbrowa serdecznie zaprasza mieszkańców Lipowej na ponowne zebranie wyborcze poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w dniu 23 września 2018 roku o godz. 15:00. Tego samego dnia o godz. 16:00 odbędzie się również zebranie sołeckie poświęcone przedsięwzięciom zaplanowanym do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego na rok 2019 dla miejscowości Lipowa.

Poniżej treść zawiadomień:

 

I. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Lipowa

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 23 września 2018 roku o godz. 15:00

świetlicy wiejskiej (przy kaplicy) w Lipowej

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

WÓJT

/-/ Marek Leja

 

II. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU SOŁECKIM

 

Szanowni mieszkańcy sołectwa Lipowa

Wójt Gminy Dąbrowa zgodnie z § 11 ust. 3  uchwały Nr XXX/211/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    SOŁECKIE

poświęcone przedsięwzięciom zaplanowanym do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego na rok 2019
dla miejscowości Lipowa,
które odbędzie się

w dniu 23 września 2018 roku o godz. 16:00 świetlicy wiejskiej (przy kaplicy) w Lipowej

 

Porządek zebrania sołeckiego będzie  następujący:

  1. Przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. z Funduszu Sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały zebrania wiejskiego odnośnie realizacji przedsięwzięć w 2019 r. z Funduszu Sołeckiego.

ZEBRANIE SOŁECKIE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 17-09-2018 08:39
Przewiń do góry