Nagrody trafiły do najlepszych

Podczas dożynek gminno-parafialnych w Żelaznej rozstrzygnięto konkursy "Aktywna Wieś" i "Moja Zagroda". Oba odbyły się już po raz dwunasty.

Do konkursu "Aktywna Wieś" wpłynęło pięć zgłoszeń. Jury oceniało inicjatywy mieszkańców według następujących kryteriów: zaangażowania mieszkańców na rzecz projektu, wrażenia estetycznego, kultywowania tradycji i rozwoju tożsamości wiejskiej, udziału organizacji pozarządowych w realizacji zgłaszanego projektu oraz dbałości o ochronę środowiska.

Jurorzy nie przyznali pierwszego miejsca. Drugie otrzymały ex aequo sołectwa Prądy i Ciepielowice, a na trzeciej pozycji znalazło się sołectwo Narok. Dodatkowo wyróżniono Żelazną i Skarbiszów.

Do konkursu "Moja Zagroda" wpłynęły cztery zgłoszenia. Regulamin zakładał ocenę wrażenia estetycznego zgłoszonej posesji, staranność wykonania kompozycji, pomysłowość i oryginalność, wzajemne funkcjonalne powiązanie znajdujących się na posesji obiektów, stan techniczny i estetykę budynków oraz pomysłowość i oryginalność.

Po zwycięstwo sięgnęli Barbara i Józef Kotulowie z Żelaznej. Drugie miejsce przyznano Gizeli i Bernardowi Malkom, a trzecie Małgorzacie Gruntowskiej z Karczowa. Wyróżnienie odebrała zaś Bogusława Niedworok ze Skarbiszowa.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 29-08-2018 13:21
Przewiń do góry