Konkurs "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5907/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. ogłosił I edycję konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” - etap wojewódzki. 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, które zostały sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. 

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 18 września br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 / 44 82 124 oraz Pani Ewa Kotula, tel. 77 / 44 82 125.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 28-08-2018 11:17
Przewiń do góry