Zabytkowa remiza OSP do remontu

Rozpoczął się remont budynku byłej remizy strażackiej w Dąbrowie. Wiekowy obiekt przed laty został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Jego pogarszający się stan techniczny, zwłaszcza przechylająca się wieża, spowodował konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

Rozpoczęto je po uzyskaniu zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach robót budowlanych wymienione zostaną więźba dachowa i pokrycie dachowe. Naprawiona będzie również wieża. Koszt inwestycji wyniesie 39 tys. złotych. W całości sfinansowana zostanie ona z budżetu gminy.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 14-08-2018 14:27
Przewiń do góry