Fundusz sołecki - Prądy

Każdego roku gmina Dąbrowa przeznacza ze swojego budżetu pulę środków na fundusz sołecki. To pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Wysokość funduszu oblicza się za pomocą specjalnego wzoru. Jest ona zależna od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. W tym roku gmina Dąbrowa zagwarantowała dla sołectw kwotę 284,5 tys. złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. To właśnie lokalna społeczność wybiera do realizacji zadania, które najlepiej będą jej służyły i są zgodne ze strategią gminy.

Rozpoczynamy przegląd społecznych przedsięwzięć, które zaplanowano i zrealizowano (część inicjatyw jeszcze czeka na realizację) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Prądy 
Sołectwu przyznano kwotę w wysokości 15.810,69 złotych.
Zaplanowane przedsięwzięcia:
- zakup i montaż wiat przystankowych,
- utrzymanie terenów zielonych,
- organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 08-08-2018 09:12
Przewiń do góry