Sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie

MG.6840.1.2.2018                                                                         
Dąbrowa, 27 lipca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (izba) o pow. 20,90 m2 + pomieszczenia przynależne (piwnica, komórka na poddaszu) o pow. 15 m2 położony w Dąbrowie przy Pl. Powstańców Śl. 8/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale 931/10000, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 346/7, 347/2 z mapy 2 o pow. 0,1200 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00093559/6.

Lokal mieszkalny przeznaczony jest do kapitalnego remontu.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza  - 5 600 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  07 września 2018 r.  godz. 900  w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 560 złotych.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do dnia 03 września 2018 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 03 września 2018 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104, tel. 77 4641010 wew. 204.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 31-07-2018 11:02
Przewiń do góry