Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Od  26 marca  do 20 kwietnia 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzenie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nabór wniosków w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Dofinansowanie uzyskają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na świadczeniu co najmniej jednej e-usługi, przy czym projekt ten może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć m.in.

  • zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi;
  •  wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
  •  zakup analiz przygotowawczych, usług translacyjnych i innych usług eksperckich;
  • pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, prawnych, materiałów biurowych

Można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowanych -  kwota nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie http://poig.parp.gov.pl/

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-02-2012 09:29
Przewiń do góry