Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 2 lutego 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdane z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za rok 2011.
 4. Informacja z realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych” Gminy Dąbrowa za 2011 r.
 5. Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Karczowie.
 7. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres od 02.03.2012 r. do 01.03.2013 r.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy.
 14. Poparcie apelu Rady Powiatu Kędzierzyńska-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego podlębiania koryta rzeki Odra.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

                           Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa                                                                    

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-01-2012 10:59
Przewiń do góry