Ważna informacja!

W związku z pożarem w miejscu składowania nielegalnych odpadów w Dąbrowie (powiat opolski), Wojewoda Opolski zorganizował spotkanie służb zaangażowanych w zwalczanie i zabezpieczanie pożaru.

Od godziny 01:30 9 lipca br. Wojewoda Opolski oraz podległe mu służby – w momencie otrzymania informacji z Państwowej Straży Pożarnej, był w stałym kontakcie z zaangażowanymi w akcję służbami i na bieżąco informowany o przebiegu działań ratowniczych.

W związku z informacjami z godzin porannych, że przedmiotowe zdarzenie zostało opanowane, Wojewoda Opolski w dniu 9 lipca br. o godzinie 10.00 w ramach posiedzenia Zarządzania Kryzysowego spotkał się z przedstawicielem służb, uczestniczącymi w likwidacji zdarzenia.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta PSP w Opolu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW.

Podczas spotkania Wojewódzki Komendant PSP w Opolu poinformował Wojewodę Opolskiego o nierozprzestrzenianiu się już pożaru oraz o trwającej akcji dogaszania.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniku pobranych próbek powietrza, które pobrano w nocy. Na tę chwilę nie ma zagrożenia środowiskowego dla mieszkańców, powietrze nie zawiera szkodliwych substancji.

W miejscu pożaru przebywają cały czas inspektorzy WIOŚ monitorując na bieżąco stan środowiska. Po zakończeniu działań przez PSP inspektorzy ochrony środowiska  pobiorą próbki gleby celem ich zbadania.

Komendant Wojewódzkiej Policji poinformował, że na bieżąco policja zabezpiecza miejsce pożaru oraz pod nadzorem znajdującego się na miejscu prokuratora prowadzi czynności dochodzeniowo-śledcze.

Wojewoda Opolski 12 czerwca 2018r zorganizował posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb inspekcji zespolonych i niezespolonych na temat podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie występowania pożarów wysypisk śmieci tych legalnych jak i nielegalnych .

Po posiedzeniu Zespołu Wojewoda Opolski rozesłał do wszystkich Starostów w naszym województwie pismo nakazujące przeprowadzanie przeglądu funkcjonujących składowisk odpadów oraz ewentualnych nielegalnych miejsc składowania odpadów.

13 czerwca br. Wojewoda Opolski przeprowadził wideokonferencję z udziałem wszystkich Starostów, na której omówiono tematykę zabezpieczenia miejsc, w których składowane są odpady. Wojewoda zwrócił się o zacieśnienie współpracy z gminami w celu weryfikacji istniejących składowisk odpadów pod względem ich zabezpieczenia. Ponadto polecił sprawdzenie opuszczonych budynków i innych miejsc pod kątem nielegalnego przechowywania i składowania odpadów, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców, a w przypadku ich wykrycia podjęcie szybkich kroków do ich likwidacji.

Przedmiotowe zdarzenie z dzisiejszej nocy potwierdziło zasadność zwołania przez Wojewodę Opolskiego w dniu 12 czerwca br. posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. zlokalizowania i zabezpieczenia miejsc nielegalnego składowania odpadów.

Wojewoda Opolski ponownie zwróci się do Starostów o zintensyfikowanie działań wraz z Komendantami powiatowych komend policji, w celu kontroli legalnych oraz ustalenia miejsc nielegalnego składowania odpadów.

Źródło: 

https://www.opole.uw.gov.pl/informacja-na-temat-pozaru-w-miejscu-nielegalnego-skladowania-odpadow-w-dabrowie

Opublikował(a): 
Data publikacji: 09-07-2018 14:17
Przewiń do góry