Nowe inwestycje drogowe

Zakończyły się inwestycje drogowe w miejscowości Karczów. Do użytku oddano chodnik przy ulicy Dąbrowskiej i nowo wybudowaną drogę - ulicę Leśną.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kosztowała ponad 589 tys. złotych. Na jej wykonanie gmina Dąbrowa pozyskała dofinansowanie w kwocie 250 tys. złotych z budżetu województwa opolskiego w ramach środków na ochronę gruntów rolnych. Resztę, czyli 339 tys. złotych, stanowił wkład własny gminy.

Zakres prac objął frezowanie i korytowanie drogi, oczyszczenie istniejących przepustów betonowych i rowów, uzupełnienie poboczy kruszywem oraz utwardzenie nawierzchni kamieniem. Dodatkowo na ponad 600-metrowym odcinku drogi położono asfaltowy dywanik. W sumie przebudowano 1600 metrów dróg - ulicę Leśną oraz łącznik między ulicami Leśną i Szkolną.

Oficjalnego oddania drogi do użytku dokonano 30 czerwca. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja i sołtys Karczowa Józef Gerc.

Przy okazji pikniku w Karczowie przekazano też mieszkańcom drugą inwestycję - chodnik przy ulicy Dąbrowskiej. Zadanie na drodze powiatowej nr 1761 zrealizowało Starostwo Powiatowe. W jego ramach wybudowano ponad 800 metrów chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Poszerzono również jezdnię, wyznaczając asfaltowy pas dla rowerzystów. Ponadto powstały dwa parkingi i zatoczka autobusowa. Inwestycja pochłonęła w sumie 950 tys. złotych. Swój wkład w jej powstanie wniosła też gmina, finansując projekt i odnawiając sieć wodociągową. Finansowe wsparcie wyniosło 33,5 tys. złotych.

W imieniu mieszkańców długo wyczekiwaną inwestycję odebrał sołtys Józef Gerc. Przekazania nowego chodnika dokonali starosta Henryk Lakwa i wójt Marek Leja.

 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 03-07-2018 12:35
Przewiń do góry