Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Ustalenie dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 4. Ustalenie na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 5. Określenie zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.
 7. Przyjęcie od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Udzielenie z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 13. Wolne wnioski i zapytania.


PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 22-06-2018 10:56
Przewiń do góry