Zmiana trasy i rozkładu jazdy linii nr 16 w okresie wakacyjnym

Gmina Dąbrowa informuje, że nastąpi zmiana trasy   i rozkładu jazdy linii nr 16 w okresie wakacyjnym od 28 czerwca 2018 roku.

W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 435 (kolejny etap prac) nastąpi całkowite zamknięcie ul. Niemodlińskiej w Dzielnicy Żerkowice na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy Miasta Opola (okolice osiedla Turzak). W związku z powyższym niezbędna jest zmiana trasy linii nr 16 i jej rozkładu jazdy.

Na prośbę Gminy Dąbrowa trasa objazdu została zmodyfikowana w taki sposób, aby objąć również przystanki „Mechnice – Centrum” oraz „Chróścina – Szkoła” (w stosunku do trasy zaproponowanej przez MZK omijającej miejscowość Mechnice).

Autobusy od pętli przy ul. Dambonia kursować będą zatem ulicami: Niemodlińską, Zbożową, Wspólną, Wrocławską do Dzielnicy Wrzoski, Mechnicką i Kolejową do Chróściny, Torową do Mechnic, Szkolną, a następnie ul. Niemodlińską do Wawelna. Powrót będzie się odbywał tą samą trasą.

Na okres objazdu z obsługi autobusami zostaną wyłączone następujące przystanki:

- „Niemodlińska – Skrzyżowanie” (wyłączenie tylko dla linii nr 16),

- „Niemodlińska – Ogrodowa”,

- „Niemodlińska – Paprotkowa”,

- „Niemodlińska – Cmentarz”,

- „Mechnice – Kolonia”,

- „Mechnice”.

W celu zminimalizowania uciążliwości zmieniona trasa obowiązywać będzie podczas wakacji letnich, a w celu ograniczenia do minimum czasu przejazdu autobusów na trasie objazdu, podróż na odcinku od przystanku „Dambonia – Pętla” do przystanku „Mechnice – Centrum” odbywać się będzie bez zatrzymań na przystankach pośrednich. W kierunku do Wawelna pozostanie również przystanek na żądanie „Niemodlińska” (przy jednostce wojskowej).  

Bardzo przepraszamy pasażerów za niedogodności związane ze zmianą trasy przejazdu linii, jednak jej przeprowadzenie inną trasą (tak by obejmowała wszystkie stale obsługiwane przystanki) jest niemożliwe z uwagi na brak infrastruktury umożliwiającej autobusom zawracanie (pętli).

Uprzejmie prosimy o branie niniejszej informacji pod uwagę podczas decyzji zakupowych w zakresie biletów miesięcznych i okresowych na linię nr 16 na okres wakacyjny. Pasażerowie posiadający bilety na linię nr 16, którzy zaprzestaną korzystania z usługi upoważnieni są do zwrotu biletów okresowych w kasach biletowych MZK Sp z. o.o.

Szczegółowy wakacyjny rozkład jazdy autobusów z uwzględnieniem trasy objazdu zostanie niebawem udostępniony na stronie www.mzkopole.pl.

 

Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa

/ - / Erwin Marsolek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-06-2018 15:58
Przewiń do góry