Rozbudowa drogi Wojewódzkiej 435 w Mechnicach coraz bliżej

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5450/2018 podjął decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie).  Na pierwszym miejscu na liście znalazł się projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej w Mechnicach -Turzaku na odcinku od granicy z Opolem do ulicy Polnej. Wnioskodawcą było Województwo Opolskie. Koszt inwestycji 4,2 ml zł. Dofinansowanie 3,6 mln zł. Pozostałą część czyli wkład własny wniosą województwo opolskie i gmina Dąbrowa (już zagwarantowane w budżecie). Jednocześnie trwa już procedura przetargowa na wykonanie tej inwestycji na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”, którą prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Otwarcie ofert 6 czerwca. Według SIWZ wykonawca będzie miał 7 miesięcy na wykonanie projektu, a zakończenie budowy ma nastąpić w październiku 2019 roku.

Szczegóły na stronach:

http://rpo.opolskie.pl/?p=26175

http://bip.zdw.opole.pl/831/1137/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-435-w-m-mechnice-w-km-15700-16710.html

drogi wojewódzkie.jpeg

Opublikował(a): 
Data publikacji: 16-05-2018 14:57
Przewiń do góry