Badania ankietowe realizowane w 2018 roku

Statystyka publiczna od wielu lat gości w naszych domach. Z jej wyników  korzystają wszyscy: przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie. Każdy  poszukuje informacji o swoim kraju, województwie czy  regionie.  To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania w zakresie gospodarstw domowych i  gospodarstw rolnych. Dzieje się tak również za sprawą ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy.

Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest realizacja badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji.

Tak zgromadzone dane służą do różnych analiz, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich możemy znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego w Opolu.

Stąd wraz z Urzędem Statystycznym w Opolu zwracamy się do mieszkańców Gminy Dąbrowa  z prośbą o udział w badaniach statystycznych oraz o przychylność wobec ankieterów statystycznych. Jednocześnie uczulamy na rozwagę przy przyjmowaniu i udzielaniu informacji dla osób z zewnątrz.

Szczegóły na temat badań i sposoby weryfikacji ankieterów/ teleankieterów  przedstawiamy w ulotce poniżej.

PDFUlotka Urzędu Statystycznego w Opolu na temat badań w 2018 roku (257,27KB)
 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 16-05-2018 12:07
Przewiń do góry