Zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych – termin wiosenny

Urząd Gminy Dąbrowa  informuje, iż w maju br. na terenie Gminy Dąbrowa odbędzie się mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegóły poniżej, w zależności od kategorii odpadu:

I. Zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych

W niżej wymienionych miejscowościach zostanie ustawiony kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych.

Zbierane będą następujące odpady:

  • baterie i akumulatory,
  • resztki farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic zawierających substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich,
  • oleje mineralne i opakowania po nich,
  • przeterminowane leki,
  • detergenty zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  • opakowania po aerozolach,
  • drobny sprzęt RTV-AGD.

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

1.

Karczów- obok świetlicy wiejskiej

10.05.2018 r.

07.00 - 19.00

2.

Dąbrowa- parking naprzeciw Urzędu Gminy

15.05.2018 r.

3.

Chróścina- osiedle,  okolice kortu tenisowego

16.05.2018 r.

4.

Żelazna- przed świetlicą wiejską

17.05.2018 r.

5.

Narok-  przed świetlicą wiejską

18.05.2018 r.

6.

Nowa Jamka-  obok przystanku PKS

21.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach 15-18 maja br.

Szczegółowy plan zbiórki wielkogabarytów dla poszczególnych miejscowości zamieszczono w harmonogramie wywozu odpadów.

 

Przypominamy również, że m.in. ww. odpady można dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych (PSZOK).

Adres PSZOK: Dąbrowa, ul. Spółdzielcza 4. Godziny otwarcia: 8.00 – 13.00, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wielkiej soboty i wigilii.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dąbrowa w zakładce Odpady komunalne – bezpośredni link.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 08-05-2018 13:56
Przewiń do góry