Sprzedaż działek w Naroku

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

III przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, gmina Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00089705/4

Poz. 1 Działka nr 478/3 o pow. 0,0992 ha, z mapy 5

Poz. 2 Działka nr 478/6 o pow. 0,0997 ha, z mapy  5

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  2 jest przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane  przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr  98/13, 99/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wydzielenie drogi wewnętrznej.

Działki znajdują się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 15 września 2017 r., 29 stycznia 2018 r.

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 26 000 zł, Poz. 2 – 26 000 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. Poz.1 o godz. 900, Poz. 2 o godz. 930 w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Poz. 1 – 2 600 zł, Poz. 2 – 2 600 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do dnia 06 kwietnia 2018 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 06 kwietnia 2018 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104, tel. 77 4641010 wew. 204.

 

MG.6840.1.1.2018

Dąbrowa, 28 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 08-03-2018 08:43
Przewiń do góry